Έσκασε το video clip «Blocks» των Trouf, Chico Yuhzimi & Feisty