Ένα κομμάτι απο τους Διττό Μοτίβο – Απόκρυφο Λόγο & Λακωνικό με τίτλο ” ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ”