ΒΗΤΑΠΕΙΣ – Ροή Του Μέλλοντος – 09: Έκλειψις

  • Οι ΒΗΤΑ ΠΕΙΣ έσκασαν την Έκλειψις

    Δεν πέρασαν πολλές μέρες από την κυκλοφορία του Flows From Future και οι Άσαρκος & Hatemost επανήλθαν με το “Έκλειψις”. 100% επίκαιρο, το κομμάτι εμπεριέχει...