• Δε Πέφτει Δάκρυ – Κρήτη

    Mirror is my best friend. Because When i cry they never laughs Charli Chaplin Quote   Ο Δε Πέφτει Δάκρυ κατά hiphop κόσμο, mc αλλά...