Μία συνεργασία φωτιά απο τον Endemic Emerald και τον Shanks the Rap Martyr