Ογδόντα 4 – “Η Τελευταία μεγάλη έξοδος” (Μέρος Δεύτερο)