Ο Νικόλας από Razastarr μας παρουσιάζει το “δικαίωμα στη ζωή”