Το νέο κομμάτι των Κύκλωμα – “Για του λόγου το Αλήθές”