Το νέο σχήμα “LEΓΕΩΝΑ” που απαρτίζεται απο ΤΑΚΙ ΤΣΑΝ – TNS- iΣΟ & ΤΑΡΑΞΙΑ