Το πρώτο Bonus track του Long3 “Rock it” από τον δίσκο “Τρία λόγια”