όπου έχει αναλάβει και το beat! Τα Scratch είναι δουλειά του πολύ γνωστού DJ Wheel M. Το Artwork έχει αναλάβει ο Sixteen pads.