1) Απρόσμενος 2) Bigga Cheeks 3) Curt 4) Domino 5) Edzy 6) Enaf 7) M.K.D 8) Nerom 9) Nifa 10) Watt

  • Rapnroll Newcomer Contest – “The Mixtape”

    Facebook Event To Rapnroll Newcomer Contest είναι ένας rap διαγωνισμός. Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή έπρεπε να μας στείλουν ένα κομμάτι τους και εμείς να επιλέξουμε...