5 φωνές από 3 διαφορετικά μέρη της Ελλάδας – L’appel du vide