• Το νέο κύμα του Fem Rap στην Ελλάδα

    Σ’ ένα μουσικό είδος που θεωρείται ανδροκρατούμενο, όπως είναι το rap, είναι δύσκολο να αναδειχθεί κάποια γυναίκα μέσα σε τόσους άνδρες. Αυτό, ωστόσο έχει αλλάξει...