Η τέταρτη προσωπική δουλεια του Weird με τίτλο «Αγάπη / Μίσος».