Λόγος Τιμής – Από το εγώ στο εμείς και από το όνειρο στην πράξη