ο Σέξπυρ και ο Μαύρος Ήλος σε μια μοναδική εμφάνιση στο club Βαρέλι