Ραμμένος Άσσος & λόγου χάριν – Ασυμμετρίες (Prod. λόγου χάριν)