Το νέο κομμάτι του Μικρού Κλεφτη με τίτλο “ΣΑΡΚΑ & ΟΣΤΑ¨