Το τελευταίο κομμάτι του Long3 από το “Τρία λόγια” με συμμετοχή του Λόγου Απειλή “Σαν Εμένα”