1. Ιδεολογικός επανάστατης – πάρατηρωντας το κόσμο γράφω – (ιδεολογική επανάσταση) 2020