• Νέο κομμάτι από Lobo

    “Αφιερωμένο σε αυτούς που την κάνουν στην δύσκολη στιγμή… Σε αυτούς που η δυσκολία σου τους πνίγει.. Όσοι αξίζουν είναι δίπλα μας… Και θα είναι…...