• ΜΑΥΡΟΣ ΑΜΝΟΣ – NADIR [ΚΑΘΟΔΟΣ] 2018

    Η The Art O f Raw Records παρουσιάζει τον πρώτο ολοκληρωμένο δίσκο του Μαύρου Αμνού, ΜΑΥΡΟΣ ΑΜΝΟΣ – NADIR [ΚΑΘΟΔΟΣ] 2018 σε beats και μίξη...