• Grok – Smokes and Samples

    Grok – Smokes and Samples Το Smokes and Samples είναι η πρώτη επισήμη δουλειά μου όσων αφορά το beat making. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Funkonami...